Opłaty egzaminacyjne

Opłaty należy uiścić w Wojewódzkim Ośrodek Ruchu Drogowego.

kategoria egzamin teoria egzamin teoria egzamin teoretyczno-praktyczny
A1; A2 lub A 30,00 180,00 210,00
B 30,00 140,00 170,00
B1; C1; D1 lub T 30,00 140,00 170,00
C; D 30,00 170,00 200,00
B z kodem „96” - 170,00 -
B+E - 200,00 -
C1+E; C+E; D1+E; D+E - 245,00 -